دوشنبه ١٠ آذر ١٣٩٩

صفحه اصلی > محصولات > سیستم کنترل دسترسی 
امنیت ملی ، پروژه های ملی
مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های نظارت تصویری و کنترلی
اجرای موفق بیش از 1000 شعبه بانکی و بیمه ای در سراسر کشور
 ١٤:٠٠ - 1394/02/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مجله شبکه
آگهی مجله شبکه
 ١٤:٠٦ - 1393/12/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
IBM Storwize V7000
فناوری اطلاعات نماد
مک‌ بوک ایر رتینا

 كنترل تردد قابل دسترسي
سيستم هاي سنتي كنترل تردد اغلب چيدمانهاي مستتقلي هستند كه با استفاده از قفل درب ها و تائيد مجوز (افراد) روي ايمن سازي دارايي ها تمركز مي كنند. اين البته پايه و اسا س هر سيستم كنترل تردد است. اما اين صنعت با ظهور روشهاي روزبروز يكپارچه تر در حال تحول است.
آخرين نسل سيستم هاي كنترل تردد قابليتي فراتر از بستن يا باز نمودن صرف قفل ها داشته و پياده سازي موثر ساير ابزارهاي امنيتي و تجهيز كاربران به هوشياري موقعيتي و ارزش مضاعف بكار گيري اين فرآورده هاي كه از طريق افزايش بهره وري و سرعت واكنش قابل سنجش است را تسريع مي نمايد.
با استفاده روز افزون سيستمهاي كنترل تردد در بخش هاي تجاري عمومي (دولتي) و خصوصي توان ادغام سيستم هاي كنترل تردد با ساير سيستم هاي امنيتي فوايد روشني را نه تنها در هزينه هاي مربوط كل سيستم بلكه همچنين از طريق افزايش قابليت و اثر بخشي سيستم در هنگاميكه چندين سامانه كنار هم چيده شده در تحت يك پلت فورم مديريت امنيت كار مي كند به همراه دارد. شايد برخي بپرسند چرا مديريت يكپارچه امنيت مخصوصا وقتي كه سايت تحت يك سامانه كنترل تردد تنها، نظارت ويديوئي و ساير سيستمهاي كاملا عملي و موثر موجود كار مي كند ضروري است. پاسخ اوليه به اين سوال بر نيازهاي كاربران به داشتن هوشياري و موقعيتي بلادرنگ و قابليت واكنشي استوار است. درست است كه برخي سايت ها ممكن است براحتي يك پلت فورم كنترل مستقل را در كنار دو يا چند سيستم امنيتي مستقل بكار گيرند تا مديريت سطح بالايي را كنار اطلاعات قضايي پس از رخداد به پيش ببرند. اما ساير چيدمان هاي كاربردي نيازمند اطلاعات امنيتي براي حمايت از عمليات هسته اي خود بوده و مديريت زمان واقعي و قابليت دسترسي سيستم هاي امنيتي در موقعيت تجاري امري حياتي به شمار مي آيد. بحث اخير خيلي جديد نيست و در چند دهه گذشته بخش هاي تجاري اغلب از طريق سيستم هاي يكپارچه گران و رايج، سرمايه گداري قابل توجهي روي مديريت امنيت انجام داده اند تا به يك سطح دشوار از يكپارچه سازي امنيتي دست پيدا كنند. از طرف ديگر كسب و كارهاي كوچك يا متوسط به سادگي نمي توانند نه با هزينه و نه با فقدان ارزشي يكپارچه سازي دسته و پنجه نرم كنند.خوشبختانه با پيشرفت سيستم كنترل تردد و ساير پلت فورم هاي شبكه IT و رشد و تنوع قابل توجه بازار سامانه هاي امنيتي، مديريت يكپارچه امنيت به يك هدف دست يافتني براي بنگا ههاي تجاري و سازمان ها، با هر اندازه و مقياس، تبديل شده است تا امكان افزايش هوشياري موقعيتي و برنامه هاي امنيتي حاصل از ارزش كه در شناسايي موثر رخداد و واكنش سريع به آن نمود پيدا مي كند را فراهم سازد.
قبل از پريدن به سيستم مدرن اجازه دهيد نگاهي به چگونگي بكارگيري سيستم هاي سنتي كنترل تردد در گذشته و حال بيندازيم. سيستم هاي كنترل تردد سنتي اغلب مستقل از سيستم هاي كنترل تردد اغلب مستقل از سيستم هاي نظارت دوربيني هستند. سيستم هاي كنترل تردد سنتي تنها به تركيب بندي هاي سيمي نسل قديم تكيه مي نمايند.
(332-RS، 485-RS،....) كه با قابليت هاي ارتباطي مخصوص به خود بين ابزارهاي ميداني و پانل هاي كنترل ارتباط برقرار مي نمايد. توانايي ارتباط بين ابزارهاي مختلف توليد كننده يا يكپارچه سازي سيستم اغلب يك چالش عمده به شمار مي آيد. در جاييكه ادغام مورد نظر باشد يكپارچه سازي گسترده سيم كشي و يا نرم افزاري اين امكان را مي دهد تا دو سيستم با يكديگر صخبت نمايند. در حالي كه خروجي نيز محدود به پخش ساده يك آلارم يا پيام است. يكپارچه سازي سنتي ممكن است براي بهرگيري از هوشياري موقعيتي و كاهش دخالت كاربر، اپراتور را ملزم به انجام چندين وظيفه نمايد. فقدان يكپارچه سازي شغل اپراتورها را مشكل تر مي نمايد زيرا آنها براي تحليل، چندين منبع اطلاعاتي جداگانه در اختيار دارند. جلوگيري از نمايش و كنترل همزمان(تصاوير) چندين فن آوري، بار كاري پرسنل نظارت امنيتي را افزايش مي دهد. اين افزايش باركاري مي تواند به خطاهاي اپراتوري، قضاوت اشتباه روي شرايط رخداد و بطور يقين كند سازي جريان اطلاعات رخداد، پاسخ و رفع مشكل منجر گردد.
برعكس پيشرفت ها در داخل سيستم هاي كنترل تردد تنها پياده سازي سيستم هاي كنترل تردد را در بازه وسيع تري از سازمان ها و توسعه ها را مقرون به صرفه نساخته است بلكه آن همچنين ميزان بهره وري سيستم هاي كنترل تردد يك سازمان را نيز افزايش داده است. وقتي بودجه مخدود باشد بيرون كشيدن ارزش بيشتر از هر درهمي كه خرج مي شود در سود آوري لازم است. در حاليكه سيستم قبلي تنها در جهت تشخيص افرادي كه وارد ساختمان مي شوند بكار مي رودپيشرفت در يكپارچه سازي كنترل تردد به سيستم هاي كنترل تردد اجاره مي دهد اجازه مي دهد به يك منبع سازماني گسترده (و سودمند) تبديل شوند.
برخي گزينه هاي يكپارچه سازي كنترل تردد به شرح ذير است:
نظارت ويديوئي
ارتباطات داخلي
زمان و حضور كارمند
رديابي و مونيتورينگ دارايي RFID
مديريت ملاقات كننده و پاركينگ ساختمان
مديريت اورژانسي
با يكپارچه سازي ابزارهاي امنيتي كنترل تردد اپراتورها به افزايش هوشياري موقعيتي و دسترسي سريع تر به اطلاعات مربوطه مي رسند كه بطور آشكار از طريق يك رابطه گرافيكي سازمان دهي و عرضه مي شوند. اين اطلاعات علاوه بر ارزيابي فرايند تصميم گيري مي تواند بطور همزمان داخل گزارشات جمع آوري داده مانند زمان و حضور كارمند وارد شود. گزارشات موقعيت مي تواند بر وري يك داشبورد نشان داده شده و براي اپراتورها خلاصه سازي گردد كه اين امر جلوي صرف ساعت ها وقت براي گزارش نويسي را مي گيرد. ما مجبور بطور دايم فايده( هزينه اريسك) توصيه هاي امنيتي خود را براي كلاينت ها در نظر داشته باشيم دو مورد سيستم هاي يكپارچه يك فايده هزينه اي از داشتن گزينه هاي بيشتر و قدرت مانور سيستم هاي نصب شده فعلي در آينده ناشي مي گردد. با سيستم هاي آنالوگ قديمي كابل كشي ساخت يافته هميشه يك عامل محدود كننده به شمار مي آيد زيرا آن گرانقيمت و زمان بر مي باشد. هر گونه توسعه احتمالي در آينده بايد در وهله اول مورد توجه قرار گرفته و اغلب در ابتداي پروژه (ستون فقرات پشتيباني كننده) لحاظ شده و هزينه هاي خود را تحميل نمايد. حتي اگر چه فرايند نصب كامل سيستم در چندين مرحله انجام مي شود زير ساخت مورد نياز بايد در فاز نخست مورد توجه قرار گيرد.
با حركت به سمت پروتكل اينترنت (IP) امكان ساخت يك سيستم امنيت فيزيكي مدولار و يكپارچه تر وجود دارد. از طريق  IP ابزارها مي توانند روي شبكه داده قرار گيرند كه بدين طريق نيازي به كابل كشي اضافي نخواهد بود و اكثر ابزارهاي امنيتي IP مي تواند از مزيت زير ساخت موجود و سرمايه گذاري هاي فعلي در شبكه هاي داده IP استفاده كنند. هرچقدر مديريت سيستم هاي امنيتي ساده تر گردد هزينه نهايي مالكيت از طريق سادگي كه كه از بهره وري كاركنان ناشي مي شود كاهش مي يابد. شاهد افزايش محصولاتي هستيم كه از پروتكل هاي متكي بر استاندارد استفاده نموده و لذا داراي قابليت همكاري متقابل بوده و براي سيستم هاي يكپارچه سازي ايدآل مي باشند.
ما به عنوان مشاوري بي طرف و مستقل از يك عرضه كننده خاص كار مي كنيم توصيه هاي خود را بر مبناي ويژگي هاي كارآيي بنا مي نهيم. با افزايش همكاري متقابل كه در بين توليد كندگان ديده ميشود كلاينت هاي ما در مقايسه با سالهاي قبل در تامين ابزارهاي لازمه انعطاف پذيري بيشتري خواهد داشت كه اين امر نه تنها نياز هاي فني آنها را برآورده مي سازد بلكه با بودجه پروژه ها نيز همخواني دارد.گرايش در منطقه قطعا به سمت سيستم هاي كنترل ترددي مي باشد كه بطور كامل با ساير سيستم هاي امنيتي مانند نظارت ويديوئي، تشخيص تجاوز به حريمو سيستم هاي ايمني و اعلام حريق ادغام مي گردند.
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
عضویت
نظرسنجی
به نظر شما مطالب کدام بخش از محصولات مفبد تر است؟

تجهیزات شبکه
دوربین های مدار بسته
اعلان و اطفا حریق
سرور و ذخیره سازی اطلاعات
هوشمند سازی
سیستم کنترل دسترسی


بازديدکنندگان اين صفحه :4954 | بازديدکنندگان امروز :130 | کل بازديدکنندگان :477163 | بازديدکنندگان آنلاين :1 | زمان بارگزاري صفحه :0/2031

ثانيه

«کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت توسعه ارتباطات و فن آوري اطلاعات نماد می باشد.» | Copyright© 2011 NAMAD , Inc. All rights reserved