1-بانك ملي ايران
2-بانك ملت
3-بانك كشاورزي / صندوق بيمه محصولات كشاورزي / شركت آرتا تجارت زرين
4-بانك پاسارگاد / شركت فن آوري اطاعات پاسارگاد (فناپ)
5-بانك سرمايه
6-بانك توسعه صادرات / شركت سرمايه گذاري آريا
7-سازمان ماليات بر ارزش افزوده
8-شركت بيمه دانا
9-موسسه مالي و اعتباري كارسازان آينده
10-بانك كار آفرين
11-بانك الكترونيكي آرين