1-شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
2-شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران
3-شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
4-شركت ملي نفتكش ايران
5-شركت بازرگاني پتروشيمي ايران
6-شركت پتروشيمي اراك
7-شركت ول سرویسز ایران (متدهای شلمبرژه)
8-شركت Repsol YPF (شرکت نفتی اسپانیایی)
9-شرکت ادیسون (شرکت نفتی ایتالیایی)
10-شرکت ملی نفت کرواسی (اینا)
11-شركت پالايشگاه نفت آبادان